Thursday, December 8, 2022

If you are asked to put Alla / Allah on your clothes


This is how a Christian should do it:

maryam almuqadasat walidat allah
مريم المقدسة والدة الله

qaddisa marija omm Alla
itlob għalina l-midinbin
issa
u fis-siegħa tal-mewt tagħna

No comments: