Saturday, November 15, 2008

versifikation

Daterat: 8/10/2007 kl 09:24


nn: någon som kan förklara hur man vet vad man gör med detta...? känns bara helt påhittat och godtyckligt och som att det finns en massa outtalade regler som jag inte känner till som gör att jag fattar ännu mindre!


ngn annan: Nu har inte jag läst litteraturhistoria, men är inte versifikation bara ett ord för att ”pråla till texten”?


D v s - i stället för att skriva ”Jag äter glass” så versifierar man och skriver ”Mitt ego äter glass av lego” eller ”Vackra jag äter glass i stora lass”.


I så fall skulle ”versifieringsreglerna” vara regler om hur man gör detta på ”rätt” sätt. T ex ”I tysk versifiering ska man alltid låta ord nr två rimma på ord nr fem” och ”I fransk versifiering ska man alltid låta två ord på slutet rimma på varandra”.
jag svarar:

n e j

versifikation är rhytm

”jag äter glass” är på svenska två jamber (latin skulle klassa det som två spondeer)

versifikation handlar om att låta två jamber fölgas af två jamber till, t ex ”i stora lass” (hvilket latinet skulle klassa som sponde plus jamb, och godtaga som ersättning för två jamber) att sätta till ”vackra” framför ”jag äter glass i stora lass” stör bara rhytmen: ”vackra” är en troké, d v s motsatsen till en jamb

jag äter glass i stora lass
svensk versifikation tar bara hänsyn till betoningar
x/x/x/x/
obetonad betonad obetonad betonad ...

du kan byta ut x mot u-båge om du vill och / mot _ men

u_u_u_u_
betyder egentligen snarare
kort lång kort lång ...

och hör hemma i latinsk versifikation en latinsk versifikatör hade analyserat jag äter glass i stora lass som _ _ _ _ _ _u_ eftersom den enda genuint korta stafvelsen är -ra i ”stora” men om u_u_u_u_ bara skall taga hänsyn till afsaknad eller närvaro af betoning är det en helt ok analys, fast x/x/x/x/ är korrektare beteckning för det

jag äter glass - två jamber (2*x/) - 2 - fyra stafvelser - u_4
jag äter mycket glass - tre jamber - 3 - sex stafvelser - u_6
jag äter glass för ofta - tre jamber med öfverskjutande stafvelse - 3+ - sju stafvelser - u_7u
jag äter glass i stora lass - fyra jamber - 4 - åtta stafvelser - u_8
jag äter glass i jettelika lass - fem jamber - 5 - tio stafvelser - u_10
jag äter glass i jettelika strutar - fem jamber med öfverskjutande stafvelse - 5+ - elfva stafvelser - u_11

åtskilliga dikter ha antingen alla rader som ett alternativ ofvan eller en genomgående vexling antingen äro i så fall alla rader lika, eller så äro vissa en eller två stafvelser kortare

jag äter glass i stora lass
min mage tager mycken plats

är u_8 u_8

eller

jag äter glass i stora lass
för det är mycket godt
min mage tager mycken plats
och jag är ofta trött

är u_8 u_6 u_8 u_6

om en rad börjar på betonad och har samma vexling i öfrigt blir det trokeisk vers i st för jambisk:

ofta ventar jag på hemglass
köper sedan stora lass
sitter sedan jag och frossar
ty jag elskar faktiskt glass

är _u8, _u7_, _u8, _u7_

om jamber (u_) vexla med anapester (uu_) är det bäst att skrifva ut hela versschemat i sta för att förkorta annars går det fint med anapestisk vers:

”när jag äter min glass i enormaste lass”

uu_uu_uu_uu_

(fast en romare hade analyserat samma vers som _u_ _ _ _ uu _ _u_ och vägrat kalla den anapestisk) eftersom han verkligen menar kort när han skrifver kort och lång när han skrifver lång

och du: för att en stafvelse skall vara betonad räcker att den icke på någondera sidan omges af en starkare betonad stafvelse så: ”jag äter glass i stora lass” kan ersättas af ”jag äter glass så väldigast”

nn: hej, tack för engagerat svar! :)

min tenta är dock redan inlämnad, och jag tror fortfarande inte att jag helt förstår... men iaf tack för hjälpen.


jag svarar: så litet så

No comments: