Thursday, November 20, 2008

Tyskans kasus

Tabeller:

M Sg...................F Sg..............N Sg.........................Pl (af substantivet)
Nom
der ein................die eine.........das ein......................die -
mein unser..........meine unsere.mein unser................meine unsere
dein euer.............deine eure......dein euer.................deine eure
sein ihr................seine ihre.......sein ihr....................seine ihre

Gen
des eines.............der einer..........des eines...............der -
meines unseren....meiner unserer.meines unseren.....meiner unserer
deines euren........deiner eurer.....deines euren...........deiner eurer
seines ihren.........seiner ihrer.......seines ihren...........seiner ihrer

Dat
dem einem..........der einer..........dem einem............den -
-meinem unserem.meiner unserer.meinem unserem...meinen unseren
deinem eurem.....deiner eurer.....deinem eurem........deinen euren
seinem ihrem......seiner ihrer.......seinem ihrem........seinen ihren

Ack
den einen............die eine............das ein..................die -
meinen unseren...meine unsere....mein unser............meine unsere
deinen euren.......deine eure.........dein euer...............deine eure
seinen ihren........seine ihre..........sein ihr..................seine ihre

bestämd och i singular obestämd artikel, samt possessiva pronomina rätta sig till formen efter substantivet, till valet af pronomen efter ägaren, om sådan anges, annars bestämd artikel om man vet precis hvilken som menas i alla fall, annars obestämd artikel i singular, intet als i plural:

Ägare....Possessivpronomen (tredje person)
er, es ...sein (ägare maskulinum eller neutrum: hans, dess)
sie, sie...ihr (ägare femininum eller pluralis: hennes, deras)
Sie........Ihr (ägare Niad(e) person(er), som på danska "Deres")
Substantivets kasus rättar sig i sin tur efter dess funktion i satsen.

Exempel:

1 Der Junge liest ein Buch.
Der Junge: maskulinum singular genom betydelsen, nominativ för att det är han som "liest". (subjekt)
Ein Buch: neutrum singular genom betydelsen, ackusativ derföre att det är den som "der Junge liest".(ackusativobjekt)

2 Die Mutter des Jungen kommt herein...
Die Mutter: femininum singular genom betydelsen, nominativ för att det är hon som "hereinkommt".(subjekt)
Des Jungen: fortfarande maskulinum singular genom betydelsen, genitiv derföre att modern är hans. (genitivattribut)

3 und gibt dem Jungen ein Busserl auf die Stirn...
(subjekt underförstått från förra delen af satsen=die Mutter)
Dem Jungen: fortfarande maskulinum singular till betydelsen, dativ för att han mottar pussen som "die Mutter gibt".(dativobjekt)
Ein Busserl: [neutrum] singular till betydelsen, ackusativ derföre att det är gåfvan som "die Mutter gibt".(ackusativobjekt)
Die Stirn: [femininum] singular till betydelsen, ackusativ efter prepositionen auf i betydelsen af riktning dit pussen ges pojken. ("auf" styr dativ eller ackusativ beroende på stillastående eller rikning till)

4 weil sie den Jungen liebt.
Sie: femininum singular till betydelsen liksom "die Mutter" som "sie" återkallar utan bokstaflig upprepning, nominativ derföre att det är hon som "liebt".
Den Jungen: fortfarande maskulinum singular till betydelsen, denna gång ackusativ, eftersom det är honom som "die Mutter liebt".(ackusativobjekt)
Följande kasusbruk ha inga serskilda former utan sammanfalla med ofvanstående kasus till formen:

5 "Komm in die Küche, mein Junge!" sagt sie.
Die Küche: [femininum] singular till betydelsen, ackusativ efter prepositionen in med betydelse af riktning till. (undantag: nach och zu äro prepositioner som med denna betydelse taga dativ)
Mein Junge: fortfarande maskulinum singular till betydelsen, nominativ=vokativ för att han är den hon tilltalar med de orden.

6 "Aber nimm doch das Buch vo[n de]m Tisch[e]!"
Das Buch: neutrum singular till betydelsen, ackusativ derföre att det är boken som han skall "vom Tisch nehmen". (ackusativobjekt)
Dem Tische: neutrum singular till betydelsen, dativ=ablativ efter preposition med betydelse riktning från.

7 "Ein Buch soll nicht auf dem Tisch herumliegen, sondern i[n de]m Bücherregal stehen."
Ein Buch:
neutrum singular till betydelsen, nominativ eftersom det är ein buch som "nicht herumliegen soll" osv. (subjekt)
Dem Tisch/Bücherregal: båda neutrum singular till betydelsen, och dativ=lokativ eftersom de styras af prepositionerna auf/in i betydelsen befintlighet på/i en plats.

8 "Mach schon! Und zwar mit den beiden Händen! Sonst wird das Buch vom/mit dem Essen beschmiert."
Den beiden Händen:
[femininum] plural till betydelsen, dativ=instrumentalis efter prepositioner som betyda följeslagare eller verktyg, samt, alternerande med dativ=ablativ-prepositioner, med ordagrann betydelse af riktning från, för att ange orsak.
Das Buch: nominativ (af neutrum singular) för att ange subjekt - det är boken som blir nedkladdad, "beschmiert wird". Observera att subjekt icke alltid är den eller det som gör, utan kan vara den eller det som råkar ut för - om det är hvad verbet betyder.
Dem Essen: neutrum singular i dativ, antingen dativ=instrumentalis efter prepositionen mit eller dativ=ablativ efter prepositionen von. Båda här i betydelse af orsak.

Hans Georg Lundahl
Envoyé : 20/05/2003 14:49

No comments: