Thursday, December 4, 2008

Tiffany

Tiffany verkar så engelskt namnet bara kan bli, och dertill en smula franskt och totalt ogenomskinligt. Men det är faktiskt rena rama grekiskan.

Epiphania betyder uppenbarelse och Theophania betyder gudomlig uppenbarelse.

På franska blir det andra namnet Théophanie eller (med fransk stafning)Téofanie. Detta sednare lånas in i anglosaxiskan/engelskan som Teofanie, hvarpå eo fölger stafningsfenomenet eo=ö eller ljudlagen eo>ö. Och långt ö blir långt e, som sedan blir långt i, precis som i ordet people (inlånadt med franskt ö-ljud och omstafvadt enligt ofvan). Dervid har Teofanie kommit att uttalas Teefanee eller Teefany. Återstår bara att förkorta första ee till kort i, hvilket sker p g a att det är i tredje stafvelsen från slutet: ord på två korta stafvelser förlänga den första, ord med tre stafvelser och första lång förkorta den, altså blir Teefany Tiffany. Hade Epiphania funnits som egennamn i engelskan hade det blifvit Piffany (med bortfall af stafvelsen före betoningen), men det namnet saknas, mig veterligen. Likaså saknar engelskan maskulina former af namnen. Grekiskan har deremot i hvart fall Epiphanios, förmodligen äfven Theophanios.

Deremot är det engelska litteraturen, så vidt jag mins serietidningar, som kommit med Tiffany Jones - helyllepangbönan i hippieeran.


les francophones, voir source de confirmation rétroactive

Lindrig correction, enligt den franska artikeln: tydligen är Tiphaine en existerande gammal fransk form, så jag hade vist fel om namnets historia, något.

No comments: